ASIA REFRIGERATION INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY (ARICO)

Address: 25-27, Trung Tam Road, Tan Tao Industrial Zone, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: +84 28 375 45678      Fax: +84 28 375 45679
Email: info@arico.com.vn

FMS / SCADA

Arico-SCADA-Control-System-Solution

THÔNG TIN CHUNG

Hệ thống lạnh và thiết bị chế biến là trung tâm đầu não của nhà máy và nó không phải lúc nào cũng thể hiện các dấu hiệu của vấn đềnguy hiểm cho đến khi sự cố xảy ra. Hơn nữa, các hệ thống tốt nhất có thể mất hiệu quả theo thời gian. Hệ thống SCADA của chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu mỗi khi hệ thống của bạn hoạt động, nó có nhiệm vụ cung cấp thông tin chi tiết giúp bạn chủ động duy trì tình trạng hoạt động của thiết bị và hoạt động lâu dài hơn.

Hệ thống SCADA của Arico bao gồm các đặc điểm sau: 

Quy trình điều khiển hệ thống lạnh

 • Máy nén tuần tự
 • Quạt dàn ngưng & máy bơm tuần tự
 • Điều khiển bơm dịch
 • Kiểm soát bình áp lực
 • Điển khiển van, quạt của dàn lạnh
 • Điều khiển nhiệt độ hoặc
 • Điều khiển xả đá

Hiển thị hệ thống

 • Cảnh báo áp suất cao-thấp
 • Cảnh báo mức dịch cao-thấp
 • Cảnh báo phát hiện NH3
 • Phản hồi khi motor hệ thống lạnh báo chạy hoặc lỗi. 
 • Trạng thái thiết bị lạnh (vùng nhiệt độ, xu hướng nhiệt độ và áp suất trên hệ thống đồ thị)
 • Quá trình sử dụng năng lượng

Kiểm soát và quản lý năng lượng trong hệ thống lạnh:

 • Tối ưu hóa áp suất tầm thấp và tầm cao
 • Kiểm soát hệ thống lạnh
 • Night time and Weekend Temperature Setback Program
 • Phân tích tải trọng cơ sở & thể hiện đồ thị phụ tải cơ sở để xác định khi nào có các thay đổi xảy ra
 • Số liệu sẽ được xuất ra một cách tự động để nhân viên vận hành có thể đưa ra quyết định một cách nhanh chóng