ASIA REFRIGERATION INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY (ARICO)

Address: 25-27, Trung Tam Road, Tan Tao Industrial Zone, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: +84 28 375 45678      Fax: +84 28 375 45679
Email: info@arico.com.vn

HẦM ĐÔNG GIÓ

Arico-Tunnel-Freezer-Products

THÔNG TIN CHUNG

Hầm đông gió được thiết kế với công suất từ vài trăm kilôgam đến vài tấn/mẻ. Thời gian cấp đông khác nhau có thể dao động dưới 30 phút đối với các sản phẩm nhỏ như rau củ cắt mỏng hoặc miếng hải sản mỏng, 12 giờ trở lên đối với cấp đông thịt tươi. Hầm đông gió hoạt động theo mẻ, không liên tục hoặc liên tục.

Bên trong hầm đông gió, dàn bay hơi được đặt trên khung kết hợp với quạt truyền dòng khí lạnh qua các xe đẩy và các sản phẩm. Thông thường, các sản phẩm được đặt trên khay xếp chồng lên xe đẩy. Hầm đông gió được thiết kế có một hoặc hai lối đi đẩy xe khay . Sau khi sản phẩm được cấp đông xong thì chúng sẽ được đặt vào xe khay và đưa đến khu vực trữ hàng hóa.