ARICO_TEAM BUILDING_2023

Sep 13 2023 - 16:09

TEAM

T: Together
E: Everyone
A: Achieves
M: More

Năm 2023, ARICO tổ chức Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp Teambuilding để xây dựng đội ngũ, tạo gắn kết và động lực làm việc cũng như tái tạo sức lao động cho toàn thể Nhân viên.

×