ARICO_TEAM BUILDING_2022

Sep 07 2022 - 10:09

Arico tổ chức Du lịch kết hợp Team buidling năm 2022 cho Nhân viên sau 2 năm bị gián đoạn du lịch do đại dịch Covid-19. Dù 2 năm không được đi du lịch cùng nhau, nhưng qua chuyến đi chúng ta thấy được sự gắn kết và tinh thần “làm hết sức, chơi hết mình” của ARICO – ONETEAM.

×