BUỔI THAM QUAN KIẾN TẬP CỦA TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM 06/2018

Jun 20 2018 - 03:06

Nhằm phát huy mối quan hệ tốt đẹp và gần gũi với các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam. Vừa qua Arico đã hợp tác với trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM thực hiện công tác tham quan kiến tập cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật quá trình & Thiết bị hóa thực phẩm. Tại Arico, chúng tôi đã có buổi giới thiệu cho các bạn sinh viên về các thiết bị và sản phẩm cấp đông, quy trình cấp đông và tham quan nhà máy chế tạo để các bạn sinh viên có thể áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế. 

Dưới đây là hình ảnh của buổi tham quan kiến tập.

×