TUYỂN DỤNG

ĐỐI TÁC

Arico hoạt động trong lĩnh vực cơ điện lạnh và cấu kiện cách nhiệt. Chúng tôi sẵn sàng tham gia cộng giá trị tích cực cho tất cả đối tác của mình với mục đích xây dựng mối quan hệ hợp tác B2B dài lâu.

Trong suốt lịch sử hoạt động trên 40 năm của mình, chúng tôi hiểu và luôn nổ lực xây dựng và phát triển mạng lưới đối tác liên quan để cùng nhau phát triển. Mạng lưới đối tác của chúng tôi trải dài từ các cộng tác viên, các trường đại học, các nhà cung cấp, các nhà thầu và các khách hàng thân thiết… Phạm vi hoạt động không chỉ ở Việt Nam mà còn tiếp tục định hướng mở rộng ra đến các quốc gia khác trên thế giới.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác để cùng nhau phát triển bền vững.

×